TDP Tanımı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminden itibaren üniversitemiz öğrencilerinin seçmeli olarak alabilecekleri Toplumsal Destek Projeleri ve Gönüllülük dersleri fakültemiz bünyesinde açılacaktır.

Öğrencilerimiz toplumsal sorumluluklarının bilincinde olup, sosyal hayatlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirirler. Bu derslerin temel eğitim hedefi, üyesi olduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızı bireysel ve takım çalışması yaparak yerine getirirken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştirmektir. Bu dersler ile yaşadığımız toplumun sorunları konusunda farkındalığı artırmak, sosyal eşitsizliklere karşı duyarlılığı geliştirmek, dayanışma duygusunu güçlendirmek ve topluma olan aidiyet duygusunu pekiştirmek hedeflenmektedir. 

Tüm öğrencilerimizi açılacak ilgili dersleri almaya davet ediyoruz.

Eklenme tarihi :16.03.2023 10:31:52
Son güncelleme : 16.03.2023 10:39:39